ggswetry.pl

Rękodzieło artystyczne

Regulamin

Strona głównaRegulamin

Regulamin sklepu internetowego GG SWETRY

Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o sprzedawcy, sklepie oraz o prawach konsumenta.

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 9 Reklamacje
§ 10 Dane osobowe
§ 11 Zastrzeżenia
Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Kupujący - każdy podmiot Kupujący w Sklepie.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep - sklep internetowy GG swetry prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem  https://www.ggswetry.pl/
Sprzedawca - Małgorzata Gwóźdź, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą GG SWETRY Małgorzata Gwóźdź, , ul. Wojska Polskiego 44, 42-400 Zawiercie , NIP: 6491357311 , REGON : 273657719 .

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres korespondencyjny: ul. Wojska Polskiego 44, 42 - 400 Zawiercie
 2. Adres e-mail: biuro@ggswetry.pl Telefon: + 48 604 218 210
 3. Adres do zwrotu towaru (w przypadku odstąpienia od umowy): ul. Wojska Polskiego 44,

                   42-400  Zawiercie

 1. Adres do wysłania reklamowanego towaru: ul Wojska Polskiego 44, 42- 400 Zawiercie.
 2. Punkt odbioru - punkt znajdujący się pod adresem ul. Wojska Polskiego 44, 42 -400 Zawiercie

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
  • Urządzenie z dostępem do Internetu
  • Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar.
 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena

                   za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.

 1. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
 2. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności  

                   za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.

 1. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu   

                   przez Kupującego.

 1. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a

                   Sprzedawcą i wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

 1. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku

                   najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.

 1. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez

                   rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

 

§ 5 PŁATNOŚCI

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
  1. Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:

GG SWETRY Małgorzata Gwóźdź

ING Bank ŚLĄSKI.

31 1050 1591 1000 0097 4073 7516

 

W tytule przelewu prosimy podać wyłącznie numer zamówienia.                                                      

 1. Za pobraniem, tj. gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego.
 2. Gotówką w momencie odbioru osobistego towaru.
 1. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie   

                  3 Dni roboczych od złożenia zamówienia. W przypadku braku płatności zamówienie zostanie

                   anulowane. 

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Realizacja zamówienia (wysyłka) następuje w ciągu 3 dni roboczych, licząc od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy lub potwierdzenia przez Kupującego zamówienia z opcją płatności "za pobraniem". W przypadku płatności kartą - licząc od dnia autoryzacji płatności). Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas doręczenia przesyłki przez przewoźnika, zwykle do 48h.
 3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 4. Państwa, na terytorium których realizowana jest dostawa:
  • Rzeczpospolita Polska,
  • Kraje Unii Europejskiej - obowiązują inne terminy dostawy,
  • USA- obowiązują inne terminy dostawy.
 5. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał

                   Kupujący:

 1. Za pośrednictwem firmy kurierskiej
 2. Do paczkomatów InPost
 3. Za pośrednictwem Poczty Polskiej
 1. Kupujący może odebrać towar osobiście po wcześniejszym poinformowaniu przez Sprzedawcę,

                 drogą mailową lub telefoniczną o gotowości zamówienia do odbioru.

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru.
 3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną) w ciągu 14 dni od otrzymania towaru.
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe, można skorzystać z własnego wzoru formularza. Niezbędne jest dołączenie podpisanego formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość do zwracanego towaru.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, informację taką należy również dołączyć do zwracanego towaru. 
 6. Do zwracanego towaru należy dołączyć podpisane oświadczenie o odstąpieniu umowy zawartej na odległość

 SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 2. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Wojska Polskiego 44, 42-400 Zawiercie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru..

§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  1. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według zindywidualizowanych potrzeb Konsumenta.
  2. O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.
 

§ 9 REKLAMACJE

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie Cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
  1. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
  2. Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
  3. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
  4. Żądać usunięcia wady
 3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
 4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres ul Wojska Polskiego 44, 42 - 400 Zawiercie.
 5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
 6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni. .

§ 10 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu

                  jest Sprzedawca.

 1. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie   

                   zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie

                  danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę

                  zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

 

§ 11 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga

                                osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.

 1. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
 2. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem

                                właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie

                                ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.


Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać (może skorzystać z dowolnego wzoru lub napisać formularz ręcznie, niezbędne jest jednak by zawierał informacje zawarte w poniższym wzorze): 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

GG SWETRY Małgorzata Gwóźdź
ul.Wojska Polskiego 44, 42 - 400 Zawiercie,  adres e-mail: biuro@ggswetry.pl

- Ja ......................................................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

- Numer zamówienia

.................

 

 

- Data odbioru .........................................................................................................................................................................................................

- Imię i nazwisko Konsumenta(ów) .....................................................................................................................................................................

- Adres Konsumenta(ów) ......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

- Numer konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu środków

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

.............................................................................................
Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 


Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.


 

Strona główna
Formularz kontaktowyMasz pytanie? Napisz do mnie!

dalej

ggswetry.pl

Informacje

Moje konto

Kontakt

Małgorzata Gwóźdź

42-400 Zawiercie

ul. 11 Listopada 6B

tel: 604 218 210

biuro@ggswetry.pl

Dzierganie swetrów na drutach to mój sposób na stres, idealna recepta na szczęście. Myśli podążają wtedy spokojnym torem, wyciszają organizm, wprawiają w dobry nastrój. Zapraszam do wspólnego dziergania.
SYSTEM ALP VISUAL PLUS | ALPANET.PL
Instagram
YouTube
Facebook